DataPitStop »Site MapDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Tsurikomi 05/21/2006 373
Gokyu (Orange)
Ashi 05/21/2006 390
Ashi Waza 05/21/2006 417
Gake 05/21/2006 398
Gari 05/21/2006 370
Goshi/Koshi 05/21/2006 395
Hane 05/21/2006 237
Hansoku Make 05/21/2006 156
Hantei 05/21/2006 204
Harai 05/21/2006 175
Jigo Hontai 05/21/2006 169
Kake 05/21/2006 171
Ki 05/21/2006 164
Kiai 05/21/2006 169
Ko 05/21/2006 186
Koshi Waza 05/21/2006 141
Kuzushi 05/21/2006 175
Nage 05/21/2006 213
Nage Waza 05/21/2006 148
O 05/21/2006 196
O Goshi 05/21/2006 169
OSoto Gari 05/21/2006 152
Shido 05/21/2006 203
Shizen Hontai 05/21/2006 193
Sono Mama 05/21/2006 201
Soto 05/21/2006 171
Te 05/21/2006 217
Te Waza 05/21/2006 165
Tsukuri 05/21/2006 232
Uchi 05/21/2006 172
Waza 05/21/2006 165
Yoshi 05/21/2006 217
Ikkyu (Brown)
Ai yotsu 05/21/2006 134
Aka 05/21/2006 114
Bogyo 05/21/2006 134
Fusegi 05/21/2006 106
Hairi Kata 05/21/2006 125
Hikite 05/21/2006 97
Jikan 05/21/2006 153
Jita Kyoei 05/21/2006 125
Kappo 05/21/2006 121
Katate 05/21/2006 112
Kawazu Gake 05/21/2006 133
Kenka Yotsu 05/21/2006 163
Kohaku Shiai 05/21/2006 106
Komi 05/21/2006 125
Mata 05/21/2006 171
Morote 05/21/2006 148
Otoshi 05/21/2006 95
Ryote 05/21/2006 141
Seiroyku Zenyo 05/21/2006 99
Shiaijo 05/21/2006 131
Shimpan 05/21/2006 103
Shiro 05/21/2006 130
Sukashi 05/21/2006 136
Tai 05/21/2006 107
Tai Sabaki 05/21/2006 104
Tentori Shiai 05/21/2006 97
Tsuri 05/21/2006 70
Tsurite 05/21/2006 95
Uki 05/21/2006 95
Ura 05/21/2006 95
Ushiro 05/21/2006 63
Nikyu (Brown)
7 Katas 05/21/2006 101
Black Belt ranks (10) 05/21/2006 122
Fusen Gachi 05/21/2006 68
Gachi/Kachi 05/21/2006 94
Garami 05/21/2006 83
Joseki 05/21/2006 82
Juji gatame 05/21/2006 116
Junidan 05/21/2006 87
Kiken Gachi 05/21/2006 89
Kinsa 05/21/2006 66
Make 05/21/2006 92
Saga Gachi 05/21/2006 131
Rokyu (Yellow)
Anza 05/04/2006 811
Ayumi Ashi 05/04/2006 649
Dojo 05/04/2006 630
Domo Arigato 05/04/2006 161
Gi 05/04/2006 594
Hai 05/04/2006 192
Hajime 05/04/2006 700
Hidari 05/04/2006 626
Iie 05/04/2006 153
Ippon 05/04/2006 152
Judoka 05/04/2006 611
Kata 05/04/2006 588
Kiyotsuke 05/04/2006 657
Koho Ukemi 05/04/2006 680
Koka 05/04/2006 127
Matte 05/04/2006 656
Migi 05/04/2006 609
Onegai-shimasu 05/04/2006 182
Osae Komi 05/04/2006 606
Randori 05/04/2006 617
Rei 05/04/2006 654
Rokkyu 05/04/2006 187
Seiza 05/04/2006 646
Sensei 05/04/2006 628
Shiai 05/04/2006 656